Công an Bình Phước điều tra dấu hiệu phá hàng chục héc-ta rừng

Hiện trường vụ phá rừng  tại khoảnh 7, tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập, ngày 19.7.2018. Ảnh: H.H
Hiện trường vụ phá rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập, ngày 19.7.2018. Ảnh: H.H
Hiện trường vụ phá rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập, ngày 19.7.2018. Ảnh: H.H
Lên top