Công an Bình Dương xuống đường khuyến cáo dân nạn… đập kính ôtô trộm tài sản