Công an Bình Dương ập vào căn nhà thu giữ nhiều súng đạn