Công an bắt "thánh chửi" CSGT Trần Đình Sang

Ông Trần Đình Sang.
Ông Trần Đình Sang.
Ông Trần Đình Sang.
Lên top