Công an bắt giữ Khá Bảnh và 2 người bạn

Hình ảnh Khá Bảnh đốt chiếc xe máy ở Từ Sơn. Ảnh: YouTube.
Hình ảnh Khá Bảnh đốt chiếc xe máy ở Từ Sơn. Ảnh: YouTube.
Hình ảnh Khá Bảnh đốt chiếc xe máy ở Từ Sơn. Ảnh: YouTube.
Lên top