Con trai chủ doanh nghiệp tố Đường "Nhuệ" có người chống lưng

Xưởng sản xuất của Công ty Lâm Quyết trước và sau khi tố bị Đường "Nhuệ" đập phá (ảnh phải): Ảnh: Nhân vật cung cấp
Xưởng sản xuất của Công ty Lâm Quyết trước và sau khi tố bị Đường "Nhuệ" đập phá (ảnh phải): Ảnh: Nhân vật cung cấp
Xưởng sản xuất của Công ty Lâm Quyết trước và sau khi tố bị Đường "Nhuệ" đập phá (ảnh phải): Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top