Con rơi nước mắt khi thực nghiệm hiện trường vụ đánh bố rạn xương

Tới đã khóc khi thực hiện lại hành vi đánh đập bố của mình. ảnh:NT
Tới đã khóc khi thực hiện lại hành vi đánh đập bố của mình. ảnh:NT
Tới đã khóc khi thực hiện lại hành vi đánh đập bố của mình. ảnh:NT