Con nghiện mang ma túy từ Thanh Hóa lên Tây Nguyên tiêu thụ

Lữ bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: LX
Lữ bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: LX
Lữ bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: LX
Lên top