Cơn ghen mù quáng của người phụ nữ trung niên

Cơn ghen mù quáng khiến bà Xuyến phải trả giá cho hành vi của mình. Ảnh: V.Dũng
Cơn ghen mù quáng khiến bà Xuyến phải trả giá cho hành vi của mình. Ảnh: V.Dũng
Cơn ghen mù quáng khiến bà Xuyến phải trả giá cho hành vi của mình. Ảnh: V.Dũng
Lên top