Con dâu "khai tử" bố mẹ chồng để hợp thức bán nhà

Hai ông bà Hợp, An (thứ nhất và thứ ba, từ trái qua) cùng người thân và luật sư tại phiên toà xử vụ con dâu "khai tử" bố mẹ chồng để hợp thức bán nhà. Ảnh: Việt Hoàng.
Hai ông bà Hợp, An (thứ nhất và thứ ba, từ trái qua) cùng người thân và luật sư tại phiên toà xử vụ con dâu "khai tử" bố mẹ chồng để hợp thức bán nhà. Ảnh: Việt Hoàng.
Hai ông bà Hợp, An (thứ nhất và thứ ba, từ trái qua) cùng người thân và luật sư tại phiên toà xử vụ con dâu "khai tử" bố mẹ chồng để hợp thức bán nhà. Ảnh: Việt Hoàng.
Lên top