Con đánh chết bố bằng búa

Gia đình đau buồn trước sự việc con dùng búa đánh chết bố ruột. Ảnh NN-TT
Gia đình đau buồn trước sự việc con dùng búa đánh chết bố ruột. Ảnh NN-TT
Gia đình đau buồn trước sự việc con dùng búa đánh chết bố ruột. Ảnh NN-TT
Lên top