Con Cựu PGĐ Sở GD Hà Giang được nâng 13,3 điểm như thế nào?

Bà Triệu Thị Chính (trái) và ông Phạm Văn Khuông vừa bị khởi tố vì liên quan đến vụ sửa điểm thi gây chấn động ở Hà Giang. Ảnh: Sở GDĐT Hà Giang.
Bà Triệu Thị Chính (trái) và ông Phạm Văn Khuông vừa bị khởi tố vì liên quan đến vụ sửa điểm thi gây chấn động ở Hà Giang. Ảnh: Sở GDĐT Hà Giang.
Bà Triệu Thị Chính (trái) và ông Phạm Văn Khuông vừa bị khởi tố vì liên quan đến vụ sửa điểm thi gây chấn động ở Hà Giang. Ảnh: Sở GDĐT Hà Giang.
Lên top