Còn bao nhiêu đất của Vũ “nhôm” cần thu hồi?

Hàng loạt các dự án lớn của ông Vũ “nhôm” được cho là có dấu hiệu cấp đất trái luật, nhưng hiện đang trong diện điều tra, khó thu hồi.
Hàng loạt các dự án lớn của ông Vũ “nhôm” được cho là có dấu hiệu cấp đất trái luật, nhưng hiện đang trong diện điều tra, khó thu hồi.
Hàng loạt các dự án lớn của ông Vũ “nhôm” được cho là có dấu hiệu cấp đất trái luật, nhưng hiện đang trong diện điều tra, khó thu hồi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM