Cổ vật thời vua Tự Đức bị kẻ gian ăn trộm

Đình làng Hiền Sỹ - nơi bị kẻ gian phá cửa trộm cổ vật.
Đình làng Hiền Sỹ - nơi bị kẻ gian phá cửa trộm cổ vật.
Đình làng Hiền Sỹ - nơi bị kẻ gian phá cửa trộm cổ vật.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top