Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Cổ vật thời vua Tự Đức bị kẻ gian ăn trộm

Đình làng Hiền Sỹ - nơi bị kẻ gian phá cửa trộm cổ vật.
Đình làng Hiền Sỹ - nơi bị kẻ gian phá cửa trộm cổ vật.
Đình làng Hiền Sỹ - nơi bị kẻ gian phá cửa trộm cổ vật.
Lên top