Có thể tiêu diệt phạm nhân trốn ở Hải Vân nếu đối tượng chống đối

Công an Đà Nẵng đề xuất có thể tiêu diệt phạm nhân trốn ở Hải Vân nếu đối tượng chống đối. Ảnh: Hồ Văn
Công an Đà Nẵng đề xuất có thể tiêu diệt phạm nhân trốn ở Hải Vân nếu đối tượng chống đối. Ảnh: Hồ Văn
Công an Đà Nẵng đề xuất có thể tiêu diệt phạm nhân trốn ở Hải Vân nếu đối tượng chống đối. Ảnh: Hồ Văn
Lên top