Có thể phải bồi thường 30 tỉ đồng, bị cáo Đinh La Thăng khai gì tại phiên tòa phúc thẩm?

Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa.
Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa.
Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa.
Lên top