Có thẻ "luồng xanh", tài xế xe tải thu tiền chở người trái phép qua Hà Nội

Lợi dụng luồng xanh, xe tải thu tiền chở người trái phép qua Hà Nội. Ảnh: CA
Lợi dụng luồng xanh, xe tải thu tiền chở người trái phép qua Hà Nội. Ảnh: CA
Lợi dụng luồng xanh, xe tải thu tiền chở người trái phép qua Hà Nội. Ảnh: CA
Lên top