Có thể bị đi tù đến 3 năm vì rải đinh trên đường

Lên top