Có quyền được kiểm tra chuyên đề của cảnh sát giao thông?

Cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Vân Đồn.
Cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Vân Đồn.
Cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Vân Đồn.
Lên top