Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố vụ án liên quan Đường "Nhuệ"

Đường "Nhuệ" (giữa) bị triệu tập đến tòa trong vai trò nhân chứng vụ án liên quan đến Công ty Lâm Quyết. Ảnh: Đặng Luân.
Đường "Nhuệ" (giữa) bị triệu tập đến tòa trong vai trò nhân chứng vụ án liên quan đến Công ty Lâm Quyết. Ảnh: Đặng Luân.
Đường "Nhuệ" (giữa) bị triệu tập đến tòa trong vai trò nhân chứng vụ án liên quan đến Công ty Lâm Quyết. Ảnh: Đặng Luân.
Lên top