"Có nhóm người thao túng Trung Nguyên, hồ sơ đã gửi tới Bộ Công an"

Lên top