Có nhiều tình tiết giảm nhẹ, người đánh "vợ" không được hưởng án treo

Bị cáo Trần Đức Lê bị tuyên 3 tháng tù giam vì hành vi đánh người phụ nữ sống chung. Ảnh: QĐ
Bị cáo Trần Đức Lê bị tuyên 3 tháng tù giam vì hành vi đánh người phụ nữ sống chung. Ảnh: QĐ
Bị cáo Trần Đức Lê bị tuyên 3 tháng tù giam vì hành vi đánh người phụ nữ sống chung. Ảnh: QĐ
Lên top