"Có người "nói nhỏ" với chúa đảo Tuần Châu vở Ngày xưa kém chất lượng"

Đạo diễn Việt Tú
Đạo diễn Việt Tú
Đạo diễn Việt Tú
Lên top