Cò mồi dụ sang Trung Quốc mở tài khoản ngân hàng, sim điện thoại

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái luôn tấp lập người dân 2 nước qua lại, giao thương buôn bán. Ảnh: T.N.D
Cửa khẩu quốc tế Móng Cái luôn tấp lập người dân 2 nước qua lại, giao thương buôn bán. Ảnh: T.N.D