Cô giáo bị đánh, ép quỳ gối rút đơn đề nghị khởi tố phụ huynh: Thêm một kẽ hở của luật?

Bà Nghĩa xin lỗi sau khi bị khởi tố. Ảnh: PV
Bà Nghĩa xin lỗi sau khi bị khởi tố. Ảnh: PV
Bà Nghĩa xin lỗi sau khi bị khởi tố. Ảnh: PV
Lên top