Có gì đặc biệt tại phiên xét xử ông Đinh La Thăng ngày 8.1?

Ông Đinh La Thăng.
Ông Đinh La Thăng.
Ông Đinh La Thăng.
Lên top