Cô gái rủ bạn đánh, cướp xe của quản lý

Cô gái ở Bình Dương rủ bạn chặn đường đánh quản lý cướp tài sản vì cho là gây khó khi nghỉ việc. Ảnh công an cung cấp
Cô gái ở Bình Dương rủ bạn chặn đường đánh quản lý cướp tài sản vì cho là gây khó khi nghỉ việc. Ảnh công an cung cấp
Cô gái ở Bình Dương rủ bạn chặn đường đánh quản lý cướp tài sản vì cho là gây khó khi nghỉ việc. Ảnh công an cung cấp
Lên top