Vụ tranh chấp 1.000 tỉ đồng:

“Cô gái nghìn tỉ” đã bay ra nước ngoài