Có được trang điểm đậm hay mặc theo ý thích khi làm thẻ căn cước công dân?

Người dân tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng.
Người dân tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng.
Người dân tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng.
Lên top