Có đòi lại được tiền mua đất của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba?

Ông Nguyễn Thái Luyện - Ảnh CTV.
Ông Nguyễn Thái Luyện - Ảnh CTV.
Ông Nguyễn Thái Luyện - Ảnh CTV.
Lên top