Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án “Cố ý gây thương tích” ở Chương Mỹ?

Anh Ngô Bá Lương bị chấn thương ở đầu. Rất may được đưa đến bệnh viện kịp thời để xử lý. Ảnh nạn nhân cung cấp.
Anh Ngô Bá Lương bị chấn thương ở đầu. Rất may được đưa đến bệnh viện kịp thời để xử lý. Ảnh nạn nhân cung cấp.
Anh Ngô Bá Lương bị chấn thương ở đầu. Rất may được đưa đến bệnh viện kịp thời để xử lý. Ảnh nạn nhân cung cấp.
Lên top