Có “đánh khẽ” vụ phá rừng ở Bình Phước ?

Nhiều gốc cây bị chặt hạ ngay sát bìa rừng vẫn còn tươi nguyên, nhưng vẫn không bị xếp vô số cây bị phá rừng. Ảnh: C.H
Nhiều gốc cây bị chặt hạ ngay sát bìa rừng vẫn còn tươi nguyên, nhưng vẫn không bị xếp vô số cây bị phá rừng. Ảnh: C.H
Nhiều gốc cây bị chặt hạ ngay sát bìa rừng vẫn còn tươi nguyên, nhưng vẫn không bị xếp vô số cây bị phá rừng. Ảnh: C.H
Lên top