Có cần chứng thực CMND khi giao dịch ngân hàng bằng thẻ căn cước gắn chip?

Trên thẻ căn cước công dân có mã QR tích hợp cả số chứng minh nhân dân 9 số. Ảnh: BCA.
Trên thẻ căn cước công dân có mã QR tích hợp cả số chứng minh nhân dân 9 số. Ảnh: BCA.
Trên thẻ căn cước công dân có mã QR tích hợp cả số chứng minh nhân dân 9 số. Ảnh: BCA.
Lên top