Có 5 tiền án, Hưng "kính" vẫn được phân công làm tổ trưởng bốc dỡ hàng

Hưng "kính" tại tòa. Ảnh: Tô Thế
Hưng "kính" tại tòa. Ảnh: Tô Thế
Hưng "kính" tại tòa. Ảnh: Tô Thế
Lên top