Chuyển vụ bà Hằng khiếu nại bà Hàn Ni cho Hội đồng khen thưởng, kỷ luật

Bà Nguyễn Phương Hằng đã nộp đơn khiếu nại bà Đặng Thị Hàn Ni lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Bà Nguyễn Phương Hằng đã nộp đơn khiếu nại bà Đặng Thị Hàn Ni lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Bà Nguyễn Phương Hằng đã nộp đơn khiếu nại bà Đặng Thị Hàn Ni lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Lên top