Chuyên viên thuộc Sở KHCN Quảng Ninh làm giả hồ sơ “thông” hàng

Trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn do lường chất lượng thuộc Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh, nơi chuyên viên Nguyễn Hưng Hải làm việc. Ảnh: Sở KHCN Quảng Ninh
Trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn do lường chất lượng thuộc Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh, nơi chuyên viên Nguyễn Hưng Hải làm việc. Ảnh: Sở KHCN Quảng Ninh
Trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn do lường chất lượng thuộc Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh, nơi chuyên viên Nguyễn Hưng Hải làm việc. Ảnh: Sở KHCN Quảng Ninh
Lên top