Chuyển Triệu Quân Sự đến Trại giam Quân khu V

Triệu Quân Sự được đưa ra Trại giam Quân khu V. Ảnh: Thanh Chung
Triệu Quân Sự được đưa ra Trại giam Quân khu V. Ảnh: Thanh Chung
Triệu Quân Sự được đưa ra Trại giam Quân khu V. Ảnh: Thanh Chung
Lên top