Chuyển hồ sơ vụ bắn chết “đại gia” tại Hà Nam lên Bộ Công an