Vụ trục lợi tiền nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ:

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Lãnh đạo, cán bộ huyện Đức Cơ trục lợi ngân sách mượn danh nghĩa "chi tiền xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ". Ảnh Đình Văn.
Lãnh đạo, cán bộ huyện Đức Cơ trục lợi ngân sách mượn danh nghĩa "chi tiền xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ". Ảnh Đình Văn.
Lãnh đạo, cán bộ huyện Đức Cơ trục lợi ngân sách mượn danh nghĩa "chi tiền xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ". Ảnh Đình Văn.
Lên top