Chuyển hồ sơ sang cảnh sát điều tra nhiều dự án vi phạm xây dựng

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội.
Lên top