Chuyên gia tội phạm nói về vụ Đường "Nhuệ": Đại án có thể bắt đầu từ vụ nhỏ

Công ty của vợ chồng đại gia bất động sản Nguyễn Xuân Đường. Ảnh Mai Chi.
Công ty của vợ chồng đại gia bất động sản Nguyễn Xuân Đường. Ảnh Mai Chi.
Công ty của vợ chồng đại gia bất động sản Nguyễn Xuân Đường. Ảnh Mai Chi.
Lên top