Chuyên gia tội phạm chỉ ra bản chất thật của "giang hồ mạng"

Nhóm "Giang hồ mạng" lần lượt bị bắt gồm Phú "Lê", Dũng "Trọc", Đường "Nhuệ" (từ trái qua). Ảnh facebook nhân vật.
Nhóm "Giang hồ mạng" lần lượt bị bắt gồm Phú "Lê", Dũng "Trọc", Đường "Nhuệ" (từ trái qua). Ảnh facebook nhân vật.
Nhóm "Giang hồ mạng" lần lượt bị bắt gồm Phú "Lê", Dũng "Trọc", Đường "Nhuệ" (từ trái qua). Ảnh facebook nhân vật.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top