Chuyên gia nói về việc Bộ Công an đề xuất quản lý sát hạch lái xe

Cùng với việc đề xuất trừ điểm, trong Dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an còn chỉ ra việc giao cho ngành quản lý sát hạch lái xe. Ảnh: Việt Dũng.
Cùng với việc đề xuất trừ điểm, trong Dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an còn chỉ ra việc giao cho ngành quản lý sát hạch lái xe. Ảnh: Việt Dũng.
Cùng với việc đề xuất trừ điểm, trong Dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an còn chỉ ra việc giao cho ngành quản lý sát hạch lái xe. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top