Chuyên đập vỡ kính ô tô để trộm cắp tài sản mua ma tuý

Hai bị can Giang và Hùng (từ trái qua) đập phá ôtô để trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC.
Hai bị can Giang và Hùng (từ trái qua) đập phá ôtô để trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC.
Hai bị can Giang và Hùng (từ trái qua) đập phá ôtô để trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC.
Lên top