Chuyện buồn từ cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Hãy mạnh dạn tố cáo tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em. Ảnh Minh họa
Hãy mạnh dạn tố cáo tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em. Ảnh Minh họa