"Chúng tôi còn nhiều hồ sơ cung cấp cho đoàn thanh tra Bộ Xây dựng"

Lên top