Chuẩn bị xét xử cựu Trưởng Công an thành phố Thanh Hoá tội nhận hối lộ

Ông Nguyễn Chí Phương khi còn đương chức.
Ông Nguyễn Chí Phương khi còn đương chức.
Ông Nguyễn Chí Phương khi còn đương chức.
Lên top