Chưa tuyên án vụ Vinasun kiện Grab đòi bồi thường hơn 41 tỉ

Chiều nay toà quay lại xét hỏi. Ảnh: P.B
Chiều nay toà quay lại xét hỏi. Ảnh: P.B
Chiều nay toà quay lại xét hỏi. Ảnh: P.B
Lên top