Chưa "tích cực hợp tác", Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên y án tử hình; Hà Văn Thắm chung thân

Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.
Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.
Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM