Chưa nhận được căn cước công dân gắn chip: Phản ánh ở đâu?

Fanpage của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư, một trong những nơi tiếp nhận các phản ánh của người dân liên quan đến thẻ căn cước công dân. Ảnh chụp màn hình.
Fanpage của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư, một trong những nơi tiếp nhận các phản ánh của người dân liên quan đến thẻ căn cước công dân. Ảnh chụp màn hình.
Fanpage của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư, một trong những nơi tiếp nhận các phản ánh của người dân liên quan đến thẻ căn cước công dân. Ảnh chụp màn hình.
Lên top